FANDOM


Below is a list of all the monsters available in the game.

For a table of data, see monster stats.

FireSymbol
1
Silver Star
Slime (Fire) Icon Forest Keeper (Fire) Icon Mushroom (Fire) Icon Ghost (Fire) Icon Mimick (Fire) Icon Horned Frog (Fire) Icon Sandman (Fire) Icon
2
Silver StarSilver Star
Maned Boar (Fire) Icon Monster Flower (Fire) Icon Surprise Box (Fire) Icon Skull Soldier (Fire) Icon Mischievous Bat (Fire) Icon Battle Scorpion (Fire) Icon
1
Gold Star
Low Elemental (Fire) Icon Angelmon (Fire) Icon King Angelmon (Fire) Icon
2
Gold StarGold Star
Imp (Fire) Icon Pixie (Fire) Icon Yeti (Fire) Icon Hellhound (Fire) Icon Warbear (Fire) Icon Elemental (Fire) Icon Garuda (Fire) Icon Harpu (Fire) Icon
Howl (Fire) Icon
3
Gold StarGold StarGold Star
Fairy (Fire) Icon Harpy (Fire) Icon Inugami (Fire) Icon Salamander (Fire) Icon Serpent (Fire) Icon Golem (Fire) Icon Griffon (Fire) Icon Inferno (Fire) Icon
High Elemental (Fire) Icon Bearman (Fire) Icon Werewolf (Fire) Icon Viking (Fire) Icon Amazon (Fire) Icon Martial Cat (Fire) Icon Vagabond (Fire) Icon Magical Archer (Fire) Icon
Bounty Hunter (Fire) Icon Imp Champion (Fire) Icon Mystic Witch (Fire) Icon Grim Reaper (Fire) Icon Living Armor (Fire) Icon Drunken Master (Fire) Icon Minotauros (Fire) Icon Lizardman (Fire) Icon
Taoist (Fire) Icon Beast Hunter (Fire) Icon Penguin Knight (Fire) Icon Battle Mammoth (Fire) Icon Cow Girl (Fire) Icon Charger Shark (Fire) Icon Martial Artist (Fire) Icon Mummy (Fire) Icon
Frankenstein (Fire) Icon Elven Ranger (Fire) Icon Harg (Fire) Icon Giant Warrior (Fire) Icon
4
Gold StarGold StarGold StarGold Star
Nine-tailed Fox (Fire) Icon Undine (Fire) Icon Sylph (Fire) Icon Sylphid (Fire) Icon Succubus (Fire) Icon Joker (Fire) Icon Ninja (Fire) Icon Pierret (Fire) Icon
Phantom Thief (Fire) Icon Vampire (Fire) Icon Epikion Priest (Fire) Icon Rakshasa (Fire) Icon Death Knight (Fire) Icon Lich (Fire) Icon Samurai (Fire) Icon Kung Fu Girl (Fire) Icon
Brownie Magician (Fire) Icon Kobold Bomber (Fire) Icon Sky Dancer (Fire) Icon Barbaric King (Fire) Icon Pirate Captain (Fire) Icon Mermaid (Fire) Icon Magic Knight (Fire) Icon Assassin (Fire) Icon
Neostone Fighter (Fire) Icon Neostone Agent (Fire) Icon Anubis (Fire) Icon Horus (Fire) Icon Jack-o'-lantern (Fire) Icon Dice Magician (Fire) Icon Harp Magician (Fire) Icon Chakram Dancer (Fire) Icon
Boomerang Warrior (Fire) Icon Dryad (Fire) Icon Cannon Girl (Fire) Icon Sniper Mk.I (Fire) Icon Gargoyle (Fire) Icon
5
Gold StarGold StarGold StarGold StarGold Star
Valkyrja (Fire) Icon Dragon (Fire) Icon Phoenix (Fire) Icon Chimera (Fire) Icon Oracle (Fire) Icon Occult Girl (Fire) Icon Dragon Knight (Fire) Icon Monkey King (Fire) Icon
Archangel (Fire) Icon Beast Monk (Fire) Icon Hell Lady (Fire) Icon Pioneer (Fire) Icon Polar Queen (Fire) Icon Ifrit (Fire) Icon Sea Emperor (Fire) Icon Desert Queen (Fire) Icon
Fairy King (Fire) Icon Panda Warrior (Fire) Icon Unicorn (Fire) Icon Paladin (Fire) Icon Druid (Fire) Icon Lightning Emperor (Fire) Icon Demon (Fire) Icon Homunculus (Fire) Icon

FireSymbol
1
Purple Star
Red Angelmon Icon Red King Angelmon Icon
2
Purple StarPurple Star
Lamor Icon
3
Purple StarPurple StarPurple Star
Cogma Icon Tatu Icon Tantra Icon Sieq Icon Ursha Icon Bremis Icon Cahule Icon Colleen Icon
Lala Icon
4
Purple StarPurple StarPurple StarPurple Star
Iselia Icon Lucasha Icon Raoq Icon Krakdon Icon Fao Icon Kugo Icon Spectra Icon Tagaros Icon
Kahli Icon Kungen Icon Garoche Icon Geoffrey Icon Ceres Icon Mei Icon Kai'en Icon Cassandra Icon
Randy Icon Fairo Icon Rebecca Icon Sath Icon Iron Icon Xiao Chun Icon Burentau Icon Igmanodon Icon
Gunpyeong Icon Nangrim Icon Naki Icon Granite Icon Anne Icon Ignicus Icon Sin Icon Sonora Icon
Bulldozer Icon Adrian Icon Racuni Icon Vidurr Icon
5
Purple StarPurple StarPurple StarPurple StarPurple Star
Shihwa Icon Atenai Icon Baretta Icon Fria Icon Akia Icon Jojo Icon Garo Icon Clara Icon
Jean Icon Verdehile Icon Chloe Icon Hwa Icon Arnold Icon Antares Icon Jun Icon Hong Hua Icon
Draco Icon Zibrolta Icon Hwahee Icon Surtr Icon Carrack Icon Platy Icon Astar Icon Lexy Icon
Trevor Icon Lisa Icon Khmun Icon Duamutef Icon Smokey Icon Ludo Icon Harmonia Icon Shaina Icon
Maruna Icon Nisha Icon Carcano Icon Scarlett Icon Kunite Icon
6
Purple StarPurple StarPurple StarPurple StarPurple StarPurple Star
Vanessa Icon Zaiross Icon Perna Icon Rakan Icon Juno Icon Rica Icon Laika Icon Mei Hou Wang Icon
Velajuel Icon Kumar Icon Raki Icon Chiwu Icon Brandia Icon Tesarion Icon Okeanos Icon Sekhmet Icon
Daphnis Icon Xiong Fei Icon Helena Icon Ophilia Icon Bellenus Icon Baleygr Icon Bael Icon Awakened Homunculus (Fire) Icon
Iselia (Second Awakening) Icon Tatu (Second Awakening) Icon Ursha (Second Awakening) Icon Raoq (Second Awakening) Icon

WaterSymbol
1
Silver Star
Slime (Water) Icon Forest Keeper (Water) Icon Mushroom (Water) Icon Ghost (Water) Icon Mimick (Water) Icon Horned Frog (Water) Icon Sandman (Water) Icon
2
Silver StarSilver Star
Maned Boar (Water) Icon Monster Flower (Water) Icon Surprise Box (Water) Icon Skull Soldier (Water) Icon Mischievous Bat (Water) Icon Battle Scorpion (Water) Icon
1
Gold Star
Low Elemental (Water) Icon Angelmon (Water) Icon King Angelmon (Water) Icon
2
Gold StarGold Star
Imp (Water) Icon Pixie (Water) Icon Yeti (Water) Icon Hellhound (Water) Icon Elemental (Water) Icon Garuda (Water) Icon Salamander (Water) Icon Harpu (Water) Icon
Howl (Water) Icon Viking (Water) Icon Vagabond (Water) Icon
3
Gold StarGold StarGold Star
Fairy (Water) Icon Harpy (Water) Icon Warbear (Water) Icon Inugami (Water) Icon Serpent (Water) Icon Golem (Water) Icon Griffon (Water) Icon Inferno (Water) Icon
High Elemental (Water) Icon Bearman (Water) Icon Werewolf (Water) Icon Amazon (Water) Icon Martial Cat (Water) Icon Epikion Priest (Water) Icon Magical Archer (Water) Icon Bounty Hunter (Water) Icon
Imp Champion (Water) Icon Mystic Witch (Water) Icon Grim Reaper (Water) Icon Living Armor (Water) Icon Drunken Master (Water) Icon Minotauros (Water) Icon Lizardman (Water) Icon Beast Hunter (Water) Icon
Penguin Knight (Water) Icon Battle Mammoth (Water) Icon Cow Girl (Water) Icon Charger Shark (Water) Icon Martial Artist (Water) Icon Mummy (Water) Icon Frankenstein (Water) Icon Elven Ranger (Water) Icon
Harg (Water) Icon Giant Warrior (Water) Icon
4
Gold StarGold StarGold StarGold Star
Nine-tailed Fox (Water) Icon Undine (Water) Icon Sylph (Water) Icon Sylphid (Water) Icon Succubus (Water) Icon Joker (Water) Icon Ninja (Water) Icon Pierret (Water) Icon
Phantom Thief (Water) Icon Vampire (Water) Icon Rakshasa (Water) Icon Death Knight (Water) Icon Lich (Water) Icon Samurai (Water) Icon Kung Fu Girl (Water) Icon Brownie Magician (Water) Icon
Kobold Bomber (Water) Icon Sky Dancer (Water) Icon Taoist (Water) Icon Barbaric King (Water) Icon Pirate Captain (Water) Icon Mermaid (Water) Icon Magic Knight (Water) Icon Assassin (Water) Icon
Neostone Fighter (Water) Icon Neostone Agent (Water) Icon Anubis (Water) Icon Horus (Water) Icon Jack-o'-lantern (Water) Icon Dice Magician (Water) Icon Harp Magician (Water) Icon Chakram Dancer (Water) Icon
Boomerang Warrior (Water) Icon Dryad (Water) Icon Sniper Mk.I (Water) Icon Cannon Girl (Water) Icon Gargoyle (Water) Icon
5
Gold StarGold StarGold StarGold StarGold Star
Valkyrja (Water) Icon Dragon (Water) Icon Phoenix (Water) Icon Chimera (Water) Icon Oracle (Water) Icon Occult Girl (Water) Icon Dragon Knight (Water) Icon Monkey King (Water) Icon
Archangel (Water) Icon Beast Monk (Water) Icon Hell Lady (Water) Icon Pioneer (Water) Icon Polar Queen (Water) Icon Ifrit (Water) Icon Sea Emperor (Water) Icon Desert Queen (Water) Icon
Fairy King (Water) Icon Panda Warrior (Water) Icon Unicorn (Water) Icon Paladin (Water) Icon Druid (Water) Icon Demon (Water) Icon Lightning Emperor (Water) Icon Homunculus (Water) Icon

WaterSymbol
1
Purple Star
Blue Angelmon Icon Blue King Angelmon Icon
2
Purple StarPurple Star
Tigresse Icon
3
Purple StarPurple StarPurple Star
Fynn Icon Kacey Icon Kunda Icon Tarq Icon Daharenos Icon Konamiya Icon Kaimann Icon Sisroo Icon
Lulu Icon Huga Icon Allen Icon
4
Purple StarPurple StarPurple StarPurple Star
Elucia Icon Ramira Icon Dagora Icon Icaru Icon Shailoq Icon Kuhn Icon Kahn Icon Purian Icon
Ellena Icon Gruda Icon Vigor Icon Ellin Icon Mina Icon Rina Icon Sharron Icon Yaku Icon
Wayne Icon Megan Icon Hemos Icon Nickel Icon Mao Icon Urtau Icon Kernodon Icon Gangchun Icon
Toma Icon Talc Icon Sera Icon Aqcus Icon Luan Icon Nubia Icon Tractor Icon Eluin Icon
Remy Icon Bagir Icon
5
Purple StarPurple StarPurple StarPurple StarPurple Star
Soha Icon Mikene Icon Tyron Icon Lumirecia Icon Izaria Icon Sian Icon Susano Icon Julie Icon
Luer Icon Liesel Icon Su Icon Fedora Icon Rigel Icon Kaz Icon Xiao Lin Icon Orion Icon
Malaka Icon Mihyang Icon Gildong Icon Aegir Icon Galleon Icon Tetra Icon Lapis Icon Stella Icon
Ryan Icon Emma Icon Avaris Icon Qebehsenuef Icon Chilling Icon Reno Icon Sonnet Icon Talia Icon
Sabrina Icon Herne Icon Covenant Icon Abigail Icon Tanzaite Icon
6
Purple StarPurple StarPurple StarPurple StarPurple StarPurple Star
Camilla Icon Verad Icon Sigmarus Icon Taor Icon Praha Icon Anavel Icon Chow Icon Shi Hou Icon
Ariel Icon Chandra Icon Beth Icon Woosa Icon Alicia Icon Theomars Icon Poseidon Icon Bastet Icon
Psamathe Icon Mo Long Icon Amelia Icon Josephine Icon Abellio Icon Bolverk Icon Belial Icon Awakened Homunculus (Water) Icon
Elucia (Second Awakening) Icon Kacey (Second Awakening) Icon Dagora (Second Awakening) Icon Icaru (Second Awakening) Icon

WindSymbol
1
Silver Star
Slime (Wind) Icon Forest Keeper (Wind) Icon Mushroom (Wind) Icon Ghost (Wind) Icon Mimick (Wind) Icon Horned Frog (Wind) Icon Sandman (Wind) Icon
2
Silver StarSilver Star
Maned Boar (Wind) Icon Monster Flower (Wind) Icon Surprise Box (Wind) Icon Skull Soldier (Wind) Icon Mischievous Bat (Wind) Icon Battle Scorpion (Wind) Icon
1
Gold Star
Low Elemental (Wind) Icon Angelmon (Wind) Icon King Angelmon (Wind) Icon
2
Gold StarGold Star
Fairy (Wind) Icon Imp (Wind) Icon Pixie (Wind) Icon Yeti (Wind) Icon Hellhound (Wind) Icon Warbear (Wind) Icon Elemental (Wind) Icon Garuda (Wind) Icon
Salamander (Wind) Icon Harpu (Wind) Icon Howl (Wind) Icon Viking (Wind) Icon Vagabond (Wind) Icon
3
Gold StarGold StarGold Star
Harpy (Wind) Icon Inugami (Wind) Icon Serpent (Wind) Icon Golem (Wind) Icon Griffon (Wind) Icon Inferno (Wind) Icon High Elemental (Wind) Icon Bearman (Wind) Icon
Werewolf (Wind) Icon Amazon (Wind) Icon Martial Cat (Wind) Icon Epikion Priest (Wind) Icon Magical Archer (Wind) Icon Bounty Hunter (Wind) Icon Imp Champion (Wind) Icon Mystic Witch (Wind) Icon
Grim Reaper (Wind) Icon Living Armor (Wind) Icon Drunken Master (Wind) Icon Minotauros (Wind) Icon Lizardman (Wind) Icon Beast Hunter (Wind) Icon Penguin Knight (Wind) Icon Battle Mammoth (Wind) Icon
Cow Girl (Wind) Icon Charger Shark (Wind) Icon Martial Artist (Wind) Icon Mummy (Wind) Icon Frankenstein (Wind) Icon Elven Ranger (Wind) Icon
4
Gold StarGold StarGold StarGold Star
Nine-tailed Fox (Wind) Icon Undine (Wind) Icon Sylph (Wind) Icon Sylphid (Wind) Icon Succubus (Wind) Icon Joker (Wind) Icon Ninja (Wind) Icon Pierret (Wind) Icon
Phantom Thief (Wind) Icon Vampire (Wind) Icon Rakshasa (Wind) Icon Death Knight (Wind) Icon Lich (Wind) Icon Samurai (Wind) Icon Kung Fu Girl (Wind) Icon Brownie Magician (Wind) Icon
Kobold Bomber (Wind) Icon Sky Dancer (Wind) Icon Taoist (Wind) Icon Barbaric King (Wind) Icon Pirate Captain (Wind) Icon Mermaid (Wind) Icon Magic Knight (Wind) Icon Assassin (Wind) Icon
Neostone Fighter (Wind) Icon Neostone Agent (Wind) Icon Anubis (Wind) Icon Horus (Wind) Icon Jack-o'-lantern (Wind) Icon Harg (Wind) Icon Dice Magician (Wind) Icon Harp Magician (Wind) Icon
Chakram Dancer (Wind) Icon Boomerang Warrior (Wind) Icon Dryad (Wind) Icon Giant Warrior (Wind) Icon Sniper Mk.I (Wind) Icon Gargoyle (Wind) Icon
5
Gold StarGold StarGold StarGold StarGold Star
Valkyrja (Wind) Icon Dragon (Wind) Icon Phoenix (Wind) Icon Chimera (Wind) Icon Oracle (Wind) Icon Occult Girl (Wind) Icon Dragon Knight (Wind) Icon Monkey King (Wind) Icon
Archangel (Wind) Icon Beast Monk (Wind) Icon Hell Lady (Wind) Icon Pioneer (Wind) Icon Polar Queen (Wind) Icon Ifrit (Wind) Icon Sea Emperor (Wind) Icon Desert Queen (Wind) Icon
Fairy King (Wind) Icon Panda Warrior (Wind) Icon Unicorn (Wind) Icon Paladin (Wind) Icon Druid (Wind) Icon Lightning Emperor (Wind) Icon Cannon Girl (Wind) Icon Demon (Wind) Icon
Homunculus (Wind) Icon

WindSymbol
1
Purple Star
Gold Angelmon Icon Gold King Angelmon Icon
2
Purple StarPurple Star
Samour Icon
3
Purple StarPurple StarPurple Star
Aeilene Icon Ralph Icon Shannon Icon Rakaja Icon Gamir Icon Ramagos Icon Taharus Icon Lindermen Icon
Lukan Icon Seal Icon Chichi Icon Walter Icon Roid Icon
4
Purple StarPurple StarPurple StarPurple Star
Prilea Icon Ramahan Icon Ermeda Icon Ragion Icon Bernard Icon Anduril Icon Moria Icon Dagorr Icon
Shakan Icon Hina Icon Naomi Icon Michelle Icon Ardella Icon Roger Icon Pigma Icon Silia Icon
Hiva Icon Copper Icon Huan Icon Eintau Icon Velfinodon Icon Suri Icon Mav Icon Olivine Icon
Hannah Icon Zephicus Icon Lo Icon Namib Icon Crane Icon Erwin Icon
5
Purple StarPurple StarPurple StarPurple StarPurple Star
Arang Icon Delphoi Icon Shimitae Icon Acasis Icon Selena Icon Lushen Icon Orochi Icon Sophia Icon
Julien Icon Argen Icon Yen Icon Briand Icon Fuco Icon Kaito Icon Ling Ling Icon Aquila Icon
Taurus Icon Chasun Icon Woochi Icon Hraesvelg Icon Barque Icon Cichlid Icon Lupinus Icon Tanya Icon
Logan Icon Olivia Icon Iunu Icon Imesety Icon Windy Icon Raviti Icon Morris Icon Triana Icon
Melissa Icon Zenobia Icon Mellia Icon Skogul Icon Carbine Icon Malite Icon
6
Purple StarPurple StarPurple StarPurple StarPurple StarPurple Star
Katarina Icon Jamire Icon Teshar Icon Lagmaron Icon Seara Icon Charlotte Icon Leo Icon Xing Zhe Icon
Eladriel Icon Ritesh Icon Ethna Icon Pungbaek Icon Tiana Icon Akhamamir Icon Triton Icon Hathor Icon
Ganymede Icon Feng Yan Icon Diana Icon Louise Icon Taranys Icon Odin Icon Christina Icon Mephisto Icon
Awakened Homunculus (Wind) Icon Aeilene (Second Awakening) Icon Shannon (Second Awakening) Icon Ramagos (Second Awakening) Icon Ramahan (Second Awakening) Icon

LightSymbol
2
Silver StarSilver Star
Surprise Box (Light) Icon
1
Gold Star
Angelmon (Light) Icon King Angelmon (Light) Icon
2
Gold StarGold Star
Imp (Light) Icon Pixie (Light) Icon Yeti (Light) Icon Hellhound (Light) Icon Salamander (Light) Icon Howl (Light) Icon Viking (Light) Icon
3
Gold StarGold StarGold Star
Fairy (Light) Icon Harpy (Light) Icon Warbear (Light) Icon Elemental (Light) Icon Garuda (Light) Icon Inugami (Light) Icon Serpent (Light) Icon Golem (Light) Icon
Griffon (Light) Icon Inferno (Light) Icon High Elemental (Light) Icon Harpu (Light) Icon Bearman (Light) Icon Werewolf (Light) Icon Amazon (Light) Icon Martial Cat (Light) Icon
Vagabond (Light) Icon Bounty Hunter (Light) Icon Imp Champion (Light) Icon Mystic Witch (Light) Icon Grim Reaper (Light) Icon Living Armor (Light) Icon Magical Archer (Fami) Icon Drunken Master (Light) Icon
Minotauros (Light) Icon Lizardman (Light) Icon Beast Hunter (Light) Icon Penguin Knight (Light) Icon Battle Mammoth (Light) Icon Fairy Queen (Light) Icon Cow Girl (Light) Icon Charger Shark (Light) Icon
Martial Artist (Light) Icon Mummy (Light) Icon Frankenstein (Light) Icon Elven Ranger (Light) Icon
4
Gold StarGold StarGold StarGold Star
Nine-tailed Fox (Light) Icon Undine (Light) Icon Sylph (Light) Icon Sylphid (Light) Icon Succubus (Light) Icon Joker (Light) Icon Ninja (Light) Icon Pierret (Light) Icon
Phantom Thief (Light) Icon Epikion Priest (Light) Icon Magical Archer (Light) Icon Rakshasa (Light) Icon Death Knight (Light) Icon Lich (Light) Icon Samurai (Light) Icon Kung Fu Girl (Light) Icon
Brownie Magician (Light) Icon Kobold Bomber (Light) Icon Taoist (Light) Icon Barbaric King (Light) Icon Pirate Captain (Light) Icon Mermaid (Light) Icon Magic Knight (Light) Icon Assassin (Light) Icon
Neostone Fighter (Light) Icon Neostone Agent (Light) Icon Anubis (Light) Icon Jack-o'-lantern (Light) Icon Harg (Light) Icon Dice Magician (Light) Icon Chakram Dancer (Light) Icon Boomerang Warrior (Light) Icon
Dryad (Light) Icon Giant Warrior (Light) Icon Sniper Mk.I (Light) Icon Cannon Girl (Light) Icon Gargoyle (Light) Icon
5
Gold StarGold StarGold StarGold StarGold Star
Valkyrja (Light) Icon Dragon (Light) Icon Phoenix (Light) Icon Chimera (Light) Icon Vampire (Light) Icon Oracle (Light) Icon Occult Girl (Light) Icon Dragon Knight (Light) Icon
Monkey King (Light) Icon Archangel (Light) Icon Beast Monk (Light) Icon Hell Lady (Light) Icon Sky Dancer (Light) Icon Pioneer (Light) Icon Polar Queen (Light) Icon Ifrit (Light) Icon
Sea Emperor (Light) Icon Desert Queen (Light) Icon Horus (Light) Icon Fairy King (Light) Icon Panda Warrior (Light) Icon Harp Magician (Light) Icon Unicorn (Light) Icon Paladin (Light) Icon
Druid (Light) Icon Lightning Emperor (Light) Icon Demon (Light) Icon Homunculus (Light) Icon

LightSymbol
1
Purple Star
White Angelmon Icon Rainbowmon (Light) Icon White King Angelmon Icon Super Angelmon (Light) Icon
2
Purple StarPurple Star
Varis Icon
3
Purple StarPurple StarPurple Star
Taru Icon Cheryl Icon Arkajan Icon Shamar Icon Sharman Icon Shushu Icon Jansson Icon
4
Purple StarPurple StarPurple StarPurple Star
Neal Icon Kabilla Icon Lusha Icon Priz Icon Teon Icon Belladeon Icon Elpuria Icon Groggo Icon
Shamann Icon Eludain Icon Shren Icon Sia Icon Ahman Icon Eshir Icon Lyn Icon Xiao Ling Icon
Darion Icon Walkers Icon Shaffron Icon Linda Icon Prom Icon Silver Icon Fami Icon Tien Qin Icon
Grotau Icon Glinodon Icon Baekdu Icon Dona Icon Marble Icon Fran Icon Loren Icon Rumicus Icon
Hiro Icon Sahara Icon Driller Icon Lucien Icon
5
Purple StarPurple StarPurple StarPurple StarPurple Star
Chamie Icon Icasha Icon Eredas Icon Mihael Icon Aria Icon Figaro Icon Gin Icon Eva Icon
Louis Icon Iona Icon Chris Icon Pang Icon Conrad Icon Halphas Icon Tosi Icon Liu Mei Icon
Gemini Icon Dover Icon Hwadam Icon